149.900€

Izby: 2m²: 60

Dom

Izby: 3m²: 70

Byt

138.000€

Izby: 3m²: 70

Byt

174.900€
174.900€

Izby: 4m²: 100

Dom

135.700€

Izby: 3m²: 72

Byt

135.700€

Izby: 3m²: 72

Byt