239.000€

Izby: 3izbNovostavba: ánom²: 116

Byt

Izby: 4Novostavba: Ánom²: 117

Byt, Bytový komplex

282.023€

Izby: 4Novostavba: Ánom²: 117

Byt, Bytový komplex

Izby: 3Novostavba: Ánom²: 84

Byt, Bytový komplex

216.223€

Izby: 3Novostavba: Ánom²: 84

Byt, Bytový komplex

Izby: 2Novostavba: Ánom²: 52

Byt, Bytový komplex

151.013€

Izby: 2Novostavba: Ánom²: 52

Byt, Bytový komplex

243.880€

Izby: 4Novostavba: Ánom²: 99

Dom

320.000€
320.000€

Izby: 7Novostavba: niem²: 300

Dom