m²: 48

obchodné priestory

100.420€

m²: 48

obchodné priestory

88.000€

Predaj veľkého 2 izb. bytu v Rači

Dopravná 2985/18, 831 06 Bratislava, Slovensko

Izby: 2m²: 68

Byt

88.000€

Izby: 2m²: 68

Byt