m²: 48

obchodné priestory

100.420€

m²: 48

obchodné priestory

243.880€

Izby: 4Novostavba: Ánom²: 99

Dom