Cenové rozpätie: Od do

1 600€

Izby: 6m²: 200

1 600€

Izby: 6m²: 200

166 000€

Izby: 2m²: 68

Byt

166 000€

Izby: 2m²: 68

Byt

149 900€

Izby: 2,5Novostavba: Niem²: 69

Byt