REINS Development - služby pre developerov

REINS Development

Služby pre investorov a developerov

V rámci spoločnosti REINS GROUP dynamicky a úspešne pracuje samostatné developerské oddelenie, ktoré sa špecializuje výhradne na prácu s investormi a developermi pri príprave a predaji novo vznikajúcich projektov rezidenčného charakteru. Keďže každý projekt je individuálny aj náš prístup ku každému takému projektu je individuálny a špecifický podľa charakteru investičného zámeru.

Náš tím tvoria výhradne špecialisti s bohatými skúsenosťami v oblasti predaja a realizácie developerských projektov, marketingový špecialista, finančný poradca a právny zástupca. Developerské oddelenie rieši a zabezpečuje úkony spojené s prípravou a predajom projektu od jeho začiatku až po odovzdanie konečným užívateľom a Investor sa tak môže v maximálnej miere venovať samotnej výstavbe.

section divider

PONÚKAME SKÚSENOSTI A KVALITU

Pre Developerov zabezpečujeme hlavne nasledovné činnosti pri predaji nových projektov:

status - reins developeri investori

PLÁNOVANIE PREDAJA

• Analýza dopytu
• Zpracovanie prehľadu cien stavieb v lokalite projektu a porovnanie s konkurenciou
• Odkonzultovanie dispozičných riešení jednotlivých priestorov a návrh optimalizácie
• Koordinácia pri výbere vhodného štandardného vybavenia interiérov
• Výber bytových jednotiek pre predpredaj, hlavný predaj,  dopredaj a návrh cien pre
• Jednotlivé úrovne aj s ohľadom na atraktivitu a veľkosť bytovej jednotky.
• Príprava hlavných tém na kampaň, ktorými chceme klienta osloviť a zaujať.
• Návrh cenových zvýhodnení a bonusov.
• Tvorba cenníku

status - reins developeri investori

MARKETING

• Definícia lokality, produktu a cieľovej skupiny
• Spolupráca pri tvorbe marketingového plánu pre daný projekt
• Koordinácia pri tvorbe webu projektu a reklamných materiálov
• Prezentácia projektu na webových stránkach spoločnosti Reins Group.
• Prezentácia projektu na najvýznamnejších realitných webových portáloch v SR a správa ponúkaných nehnuteľností na serveroch
• Direct mailing klientom spoločnosti Reins Group a potencionálnym záujemcom
• Inzercia v špecializovaných médiách vrátane PR

status - reins developeri investori

PREDAJ A FINANCOVANIE

• Koordinácia všetkých činností vedúcich k úspešnému predaju projektu.
• Spolupráca pri príprave návrhov vzorových predajných zmlúv (Rezervačná zmluva, Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva)
• Rokovania s klientmi a vyjednávanie zmluvných podmienok s kupujúcimi,
• Riešenie individuálnych požiadaviek klientov a obhliadky priestorov.
• Právny servis spojený s prípravou zmlúv k podpisu a s predajom nehnuteľnosti.
• Príprava podmienok a zabezpečenie Hypotekárneho úveru pre klientov.
• Koordinácia podmienok čerpania prostriedkov medzi klientom, developerom a financujúcou bankou, zaistenie úschovy finančných prostriedkov pre klientov.

status - reins developeri investori

REPORTING, EVIDENCIA, ARCHIVÁCIA

• Pravideľný reporting o stave projektu
• Informácie o nových klientoch
• Informácie o stave jednania s aktívnymi klientami
• Štatistiky predaja
• Vyhodnotenie mediaplánu
• Evidencia jednotlivých obchodných prípadov a ich archivácia

section divider
referencie reins bratislava

Chcete vidieť výsledky našej práce?
Navštívte stránku Referencie.

projekcia development bratislava reins

KONTAKT PRE DEVELOPEROV

Sme tu pre vás

REINS Bratislava emailcepcek-ZVNC-reins.sk
REINS Bratislava telefon0948 299 939